Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Intro Days

Intro Days to seria spotkań wprowadzających nowo przyjętych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, za wyjątkiem uczestników wymian, w struktury uczelniane oraz przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć mających na celu przybliżenie realiów codziennego życia w Krakowie. Program wydarzenia zakłada zarówno spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, jak i warsztaty – prowadzone nie tylko przez organizacje związane z uniwersytetem, ale też instytucje pozauniwersyteckie.

Intro Days składają się z różnych paneli o kompleksowym charakterze – zależy nam, by uczestnictwo w nich pomogło Wam w oswojeniu się z realiami studiów i codziennego życia w nowym mieście. Warto wziąć udział w różnych spotkaniach – ich harmonogram został przygotowany w oparciu o doświadczenia studentów poprzednich lat. Opis poszczególnych paneli znajduje się poniżej.

Intro Days 2023 odbędą się w dniach 25-29 września 2023 roku.

Na opisane poniżej panele zapraszamy do udziału w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Jednocześnie przypominamy o konieczności rejestracji na poniższe wydarzenia, które odbywają się w formie stacjonarnej (limity miejsc na zwiedzanie w języku polskim zostały wyczerpane, mogą Państwo dołączyć do grup anglojęzycznych po przejściu na daną stronę w języku angielskim):

Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić wszystkim zainteresowanym komfortowe i bezpieczne warunki uczestnictwa.

Miejsca organizacji danych wydarzeń zostały oznaczone na poniższej mapie:

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Ambasadorami.

Dziękujemy i do zobaczenia!

25 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK

09:30-09:55

Otwarcie Intro Days 2023

10:00-10:30

Domy studenckie

10:45-11:15

Pierwsze kroki na Uniwersytecie

11:30-12:30

Etykieta

12:45-13:45

Historia UJ

14:30-15:30

USOSweb, poczta UJ, MS Teams

16:30-17:30

Zwiedzanie Uczelni*

26 WRZEŚNIA, WTOREK

9:30-10:15

Wymiany krajowe i międzynarodowe

10:30-11:15

Organizacja studiów

11:30-12:30

Opłaty

12:45-13:30

Szkolenie biblioteczne

14:30-15:30

Collegium Maius*

16:30-17:30

Seria pytań i odpowiedzi z Ambasadorami

27 WRZEŚNIA, ŚRODA

9:30-10:30

Ubezpieczenia

11:00-12:00

Legalizacja pobytu

12:30-13:30

Bezpieczny Student

13:45-14:45

Wsparcie psychologiczne w kryzysie - prezentacja ośrodka SOWA UJ

16:00-18:00

Ogród Botaniczny*

28 WRZEŚNIA, CZWARTEK

9:30-10:30

NAWA: Programy stypendialne

11:00-12:00

Pomoc materialna

12:30-13:45

Zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej*

14:30-15:30

Centrum Edukacji Przyrodniczej*

15:00-16:00

Spotkanie dla rodziców

16:30-17:30

USOSweb, poczta UJ, MS Teams

29 WRZEŚNIA, PIĄTEK

9:30-10:30

Twoja kariera z Biurem Karier

10:45-11:45

Szkolenie biblioteczne

12:00-13:00

Seria pytań i odpowiedzi z Zespołem Welcome Centre

14:00-15:00

Muzeum Farmacji*

16:00-17:00

Spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich

* wydarzenie stacjonarne, wymaga rejestracji

Pobierz program Intro Days 2023 (PDF)

Welcome Point Dyżur informacyjny dla wszystkich studentów cudzoziemców biorących udział w Intro Days, stanowiący wsparcie organizacyjne i merytoryczne.
Twoja kariera z Biurem Karier Podczas spotkania z pracownikiem Biura Karier uczestnicy otrzymają cenne informacje dotyczące nie tylko działalności Biura oraz oferty dla studentów, ale także najświeższych danych płynących z rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Uczestnicy dowiedzą się jak pokierować swoją karierą przy wsparciu Biura Karier korzystając z poszczególnych usług takich jak: coaching kariery, konsultacje dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), projekt mentoringowy, Targi Pracy oraz szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje.
Spotkanie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego - OTwARCIE INTRO DAYS Przywitanie uczestników, zaprezentowanie struktury UJ oraz najnowszych osiągnięć Uczelni.
Organizacje Studenckie Spotkanie z organizacjami studenckimi to świetna okazja do zapoznania się ze strukturą i działalnością Samorządu Studentów, Kół Naukowych, Studenckiego Zespołu Ambasadorów, Bractwa Czapki Studenckiej i uniwersyteckim Zespołem Pieśni i Tańca Słowianki.
Pomoc materialna W trakcie panelu zostaną zaprezentowane formy pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami stypendiów, sposobem ubiegania się o poszczególne stypendia i wymaganymi dokumentami. Każde ze stypendiów zostanie omówione z uwzględnieniem uprawnień studentów-obcokrajowców do ich pobierania. Panel zakończy przedstawienie domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.
Ubezpieczenia Podczas panelu zostaną przedstawione istotne informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Zainteresowani dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, aby ubezpieczyć się za pośrednictwem Uczelni, jakie uprawnienia przysługują ubezpieczonemu oraz gdzie powinni zgłosić się do ubezpieczenia.
Opłaty W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące opłat za studia, w szczególności zasady oraz terminy ich wnoszenia. Poruszone zostaną także kwestie dotyczące przesłanek zwolnienia z opłaty za studia oraz procedury składania wniosku o zwolnienie z opłaty.
Organizacja roku akademickiego W trakcie panelu przedstawione zostaną najistotniejsze z punktu widzenia studenta terminy dotyczące m.in. rejestracji na zajęcia czy składania deklaracji wyboru przedmiotów. Omówione zostaną również kwestie związane z terminami odbywania zajęć oraz dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Stypendia NAWA Każdy z paneli zostanie poświęcony stypendiom NAWA – stypendium dla Polonii, im. Łukasiewicza i im. Banacha. Uczestnikom przybliżona zostanie procedura wypłaty stypendiów a także informacje o dodatkowych świadczeniach. Prowadzący opowiedzą również o zależnościach między tokiem studiów i regulaminami programów stypendialnych.
Wymiana międzynarodowa i krajowa W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze programy międzynarodowe i krajowe dostępne dla każdego studenta UJ. Zostaną omówione zasady udziału oraz terminy rekrutacji na poszczególne programy, wysokość stypendium oraz gdzie i na jak długo można wyjechać.
Legalizacja pobytu Panel zostanie poprowadzony przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy ze Strażą Graniczną, którzy opowiedzą o sposobach legalizacji pobytu w Polsce, zasadach wjazdu i wyjazdu do kraju, rodzajach wiz i ewentualnych sankcjach za nielegalny pobyt.
Bezpieczny student Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa opowie o swojej roli, która polega na udzielaniu studentom i doktorantom oraz społeczności akademickiej wsparcia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa - począwszy od działań prewencyjnych i edukacyjnych, poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur aż po bieżące reagowanie na sytuacje związane z bezpieczeństwem na Uniwersytecie.
USOSweb Warsztaty z obsługi USOSweb, w tym pomoc w rejestracji na zajęcia.
Szkolenie biblioteczne Przybliżenie zasad korzystania z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek wydziałowych.
Szkolenie z etykiety uniwersyteckiej Informacje o specyfice uczelni wyższych, szkolenie z zasad przygotowywania wniosków. Przybliżone zostaną również uczelniane zasady komunikacji i zagadnienie netykiety.
Spotkanie DLA rodziców Dotychczasowe doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że wśród studentów zagranicznych nie brakuje również osób niepełnoletnich. Dlatego też chcemy zaproponować Państwu spotkanie skierowane do rodziców, na którym przybliżymy najważniejsze różnice związane z formalnościami przy obsłudze studiów osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Opowiemy również o działaniach, jakie podejmuje Uniwersytet, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom. Na spotkaniu możliwe będzie również zadanie pytań prowadzącym.

Prezentacje zostaną przeprowadzone przez pracowników z tłumaczeniem liaison na język angielski, w zależności od wersji językowej panelu. Członkowie Studenckiego Zespołu Ambasadorów będą tłumaczyć Państwa pytania również z innych języków.

Początek nauki w nowym miejscu to również świetna okazja by poznać je od nieco innej, historycznej strony. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wirtualnego zwiedzania historycznych miejsc związanych z dziedzictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron