Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia NAWA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Więcej niż studia

Oferowane przez Uniwersytet Jagielloński inne formy kształcenia służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym.

więcej o

Jagiellońskie Centrum Językowe prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, przykładowe oferowane kursy to: język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański i nowogecki. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, JCJ opracowuje i realizuje własne programy nauczania, dostosowane do potrzeb grupy. Zajęcia odbywają się w dwóch dogodnych lokalizacjach przy ul. Ingardena 3 w dobrze wyposażonych salach.

więcej o

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia zagranicznych studentów. Oferta Centrum obejmuje intensywne programy semestralne i roczne, kilkutygodniowe kursy letnie, a także całą gamę kursów i programów realizowanych w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Zajęciami dydaktycznymi w Centrum kierują specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej skupieni w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego – zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania.

Nauka języka polskiego stanowi zawsze najważniejszy cel, jaki stawiają sobie cudzoziemcy studiujący w Centrum. W ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych mogą też zdobyć wiedzę o Polsce, jej historii, społeczeństwie, kulturze i literaturze. Większość uczących się w Centrum to obcokrajowcy, ale poza nimi kształci się tu również grupa polskich studentów (uczestników studiów uzupełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych) i doktorantów, przygotowujących się do pracy nauczycieli języka polskiego jako obcego.

więcej o

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin? Zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Oferta wykładów opracowywana jest na każdy semestr.

więcej o

Wszechnica UJ jest partnerem dla organizacji, którym zależy na ciągłym rozwoju. Pomaga budować zdrowe, wspierające środowisko pracy, w którym efektywność jest skutkiem zaangażowania we wspólne cele, dobrze przemyślanych procesów i wysokich kompetencji – nie zaś nadmiernej presji i krótkowzrocznego eksploatowania zasobów. Robi to realizując projekty doradcze i szkoleniowe związane z planowaniem strategicznym, kształtowaniem kultury organizacyjnej, rozwojem kadry kierowniczej i wewnętrznych zespołów trenerskich.

więcej o

więcej o