Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro
30-060 Kraków
Telefon: +48 12 663 2662; +48 12 663 2663
Kontakt
Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro
30-060 Kraków

Informacje dla studentów Collegium Medium dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Informacje kontaktowe

welcome@uj.edu.pl

Adres: Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro, 30-060 Kraków

Telefon: +48 12 663 2662; +48 12 663 2663

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawach studenckich

Akademiki, stypendia, fundusze własne

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

telefon: (+48) 12 663 30 42, 663 15 07
email: studenckie@uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Ubezpieczenia zdrowotne

ul. Czapskich 4, pokój nr 8
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 9:00-14:00

ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

  

Masz inne pytania o:

 • wykłady Artes Liberales
 • jakość kształcenia
 • Ocenę Zajęć Dydaktycznych
 • Barometr Satysfakcji Studenckiej
 • Szkołę Orłów

– skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji: ars.docendi@uj.edu.pl

 • doradztwo zawodowe
 • oferty pracy/staży/praktyk
 • szkolenia/mentoring/coaching kariery
 • informacje dla absolwentów
 • nieobowiązkowe praktyki studenckie

– skontaktuj się z Biurem Karier: kariery@uj.edu.pl

 • logowanie do USOSweb
 • rejestrację na zajęcia, podpinanie przedmiotów
 • legitymację studencką
 • legitymację doktorancką
 • potwierdzenie wykształcenia

– skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów