Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studencki Zespół Ambasadorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ambasadorzy UJ - to zespół studentów z różnych krajów, stworzony z myślą, aby nieść pomoc osobom z zagranicy rozpoczynającym studia,  w tym także w sprawach życia studenckiego i adaptacji w Krakowie. To studenci, którzy jeszcze nie tak dawno wybierali swoją przyszłą zagraniczną uczelnię, a teraz są gotowi podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami.

Głównym zadaniem jest pomoc w podjęciu studiów, informacyjne wsparcie cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym także:

  • organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów z zagranicy;
  • zarządzanie stronami informacyjnymi  na portalach społecznościowych;
  • organizacja spotkań i konsultacji dla studentów z zagranicy, którzy zostali przyjęci na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zespół został powołany w drodze decyzji nr 19 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 20 kwietnia 2017 w sprawie powołania Studenckiego Zespołu Ambasadorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele studentów zagranicznych odbywający studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, spełniający co najmniej jeden z następujących warunków: są stypendystami strony polskiej, wyróżniają się wynikami w nauce, aktywnie uczestniczą w działalności Samorządu Studentów UJ, angażują się w działalność kół naukowych UJ, jak również prowadzą inną działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawicieli studentów zagranicznych w liczbie nie większej niż 16 osób, zatwierdza Prorektor UJ ds. dydaktyki na wniosek Koordynatora Zespołu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paweł Winiarski

Paweł Winiarski

Koordynator SZA UJ

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Email:

Skype:

p.winiarski.uj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Yaroslav Vasko

Yaroslav Vasko

Informatyka Stosowana, Wydział Matematyki  i Informatyki 

Email:

Skype:

yaroslav.vasko.ju

Żółte Wody, Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oleksii Yaroshkevych

Oleksii Yaroshkevych

Finanse i Controlling, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

oleksii.yaroshkevych

Kijów, Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Yanina Andrushkevich

Yanina Andrushkevich

Zarządzanie reklamą, Wydział Zarządzania i Komuniacji Społecznej

Email:

Skype:

Janina A

Brześć, Białoruś   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anastasija Belnikova

Anastasija Belnikova

Retoryka stosowana,  Wydział Polonistyki

Email:

Skype:

anastasija.belnikova

Daugavpils, Łotwa   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agneșka Cohut

Agneșka Cohut

Dziennikarstwo, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

agneska96

Rumunia   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Renata Drosceac

Renata Drosceac

Stosunki międzynarodowe, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Email:

Skype:

renata.ghertruda

Rumunia   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agáta Hrkľová

Agáta Hrkľová

Politologia, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Email:

Skype:

agata.s.hrklova

Słowacja   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anastasiya Lahodzich

Anastasiya Lahodzich

Dziennikarstwo, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Emal:

Skype:

anastasia_lagodich

Białoruś   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ivan Sinkevich

Ivan Sinkevich

Biotechnologia, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Email:

Skype:

 

Mińsk, Białoruś   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Vladyslav Slovinskyi

Vladyslav Slovinskyi

Astronomia, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Email:

Skype:

slovinskyv

Żytomierz, Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał Zawadzki

Michał Zawadzki

Historia, Wydział Historyczny

Email:

Skype:

ambasador.uj.czechy

Czechy   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Viktoryia Varanetskaya

Viktoryia Varanetskaya

Psychologia w zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

live:viktoryia.varanetskaya

Białoruś   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Irina Covtiuh

Irina Covtiuh

Prawo, Wydział Prawa i Administracji

Email:

Skype:

kovtiuhia 

Kiszyniów, Mołdawia   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iryna Tsykra

Iryna Tsykra

Finanse i Controlling, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

ira.tsykra

Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Vladyslav Rachek

Vladyslav Rachek

Informatyka analityczna, Wydział Matematyki i Informatyki

Email:

Skype:

 

Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tetyana Halyelo

Tetyana Halyelo

Ekonomia Międzynarodowa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

tatiana17hal

Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Viktoriya Bereza

Viktoriya Bereza

Administracja, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

Viktoriya Bereza

Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nikolay Sheshko

Nikolay Sheshko

Matematyka teoretyczna, Wydział Matematyki i Informatyki

Email:

Skype:

nikolay.sheshko

Białoruś   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iryna Oleksiienko

Iryna Oleksiienko

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Email:

Skype:

Iryna Oleksiienko

Kijów, Ukraina   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kristin Aldag

Kristin Aldag

Stosunki międzynarodowe, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Email:

Skype:

kristinontour

Niemcy   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ariel Sepulveda De Vasconcelos

International Relations and Area Studies, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Email:

arielvsv@gmail.com

Skype:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzięki ścisłej współpracy z DOSZ i całym Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w Pionie Prorektora UJ ds. dydaktyki, Zespół może zapewniać Wam szerokie wsparcie na etapie rozpoczęcia studiów. Możecie być pewni, że otrzymacie szybką i rzetelną odpowiedź na każde nurtujące Was pytanie związane ze studiami na UJ.

Organizowanie informacyjno-promocyjnych spotkań za granicą dla potencjalnych kandydatów na studia i ich rodziców należy do podstawowych zadań Zespołu. Dzięki zaangażowaniu Ambasadorów, dotychczas zorganizowano 82 spotkania dla uczniów szkół z Czeskiego Cieszyna, Wilna, Rezekne, Daugavpils, Rygi, Lwowa, Tarnopola, Chmielnickiego, Kijowa, Dnipropetrowska i Żółtych Wód. W ww. spotkaniach wzięło udział ponad tysiąc osób zainteresowanych rekrutacją na studia w UJ. Zespół odbył także kilkanaście oficjalnych spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, władz odwiedzanych miast i dyrektorami szkół.

W najbliższym czasie są planowane kolejne wyjazdy na Ukrainę, Białoruś i Słowację.

Fotorelacje z odbytych spotkań są dostępne na naszych portalach społecznościowych.

Follow us on: