Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studencki Zespół Ambasadorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ambasadorzy UJ - to zespół studentów z różnych krajów, stworzony z myślą, aby nieść pomoc osobom z zagranicy rozpoczynającym studia,  w tym także w sprawach życia studenckiego i adaptacji w Krakowie. To studenci, którzy jeszcze nie tak dawno wybierali swoją przyszłą zagraniczną uczelnię, a teraz są gotowi podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami.

Głównym zadaniem jest pomoc w podjęciu studiów, informacyjne wsparcie cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym także:

  • organizacja spotkań informacyjnych dla kandydatów z zagranicy;
  • zarządzanie stronami informacyjnymi  na portalach społecznościowych;
  • organizacja spotkań i konsultacji dla studentów z zagranicy, którzy zostali przyjęci na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zespół został powołany w drodze decyzji nr 19 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 20 kwietnia 2017 w sprawie powołania Studenckiego Zespołu Ambasadorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele studentów zagranicznych odbywający studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, spełniający co najmniej jeden z następujących warunków: są stypendystami strony polskiej, wyróżniają się wynikami w nauce, aktywnie uczestniczą w działalności Samorządu Studentów UJ, angażują się w działalność kół naukowych UJ, jak również prowadzą inną działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawicieli studentów zagranicznych w liczbie nie większej niż 16 osób, zatwierdza Prorektor UJ ds. dydaktyki na wniosek Koordynatora Zespołu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paweł Winiarski

Paweł Winiarski

Koordynator SZA UJ

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Email:

Skype:

p.winiarski.uj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzięki ścisłej współpracy z DOSZ i całym Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w Pionie Prorektora UJ ds. dydaktyki, Zespół może zapewniać Wam szerokie wsparcie na etapie rozpoczęcia studiów. Możecie być pewni, że otrzymacie szybką i rzetelną odpowiedź na każde nurtujące Was pytanie związane ze studiami na UJ.

Organizowanie informacyjno-promocyjnych spotkań za granicą dla potencjalnych kandydatów na studia i ich rodziców należy do podstawowych zadań Zespołu. Dzięki zaangażowaniu Ambasadorów, dotychczas zorganizowano 82 spotkania dla uczniów szkół z Czeskiego Cieszyna, Wilna, Rezekne, Daugavpils, Rygi, Lwowa, Tarnopola, Chmielnickiego, Kijowa, Dnipropetrowska i Żółtych Wód. W ww. spotkaniach wzięło udział ponad tysiąc osób zainteresowanych rekrutacją na studia w UJ. Zespół odbył także kilkanaście oficjalnych spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, władz odwiedzanych miast i dyrektorami szkół.

Fotorelacje z odbytych spotkań są dostępne na naszych portalach społecznościowych.

Follow us on: