Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Intro Days 2022

Intro Days to seria spotkań wprowadzających nowo przyjętych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, za wyjątkiem uczestników wymian, w struktury uczelniane oraz przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć mających na celu przybliżenie realiów codziennego życia w Krakowie. Program wydarzenia zakłada zarówno spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, jak i warsztaty – prowadzone nie tylko przez organizacje związane z uniwersytetem, ale też instytucje pozauniwersyteckie.

Intro Days składają się z różnych paneli o kompleksowym charakterze – zależy nam, by uczestnictwo w nich pomogło Wam w oswojeniu się z realiami studiów i codziennego życia w nowym mieście. Warto wziąć udział w różnych spotkaniach – ich harmonogram został przygotowany w oparciu o doświadczenia studentów poprzednich lat. Opis poszczególnych paneli znajduje się poniżej.

Intro Days 2022 odbędą się w dniach 26  – 30 września 2022 roku.

Na opisane poniżej panele zapraszamy do udziału w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Jednocześnie przypominamy o konieczności rejestracji na poniższe wydarzenia, które odbywają się w formie stacjonarnej:

Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić wszystkim zainteresowanym komfortowe i bezpieczne warunki uczestnictwa.

Miejsca organizacji danych wydarzeń zostały oznaczone na poniższej mapie:

W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Ambasadorami.

Dziękujemy i do zobaczenia!

* wydarzenie stacjonarne, wymaga rejestracji

  Wydarzenia prowadzone w języku polskim Wydarzenia prowadzone w języku angielskim
 

26 września, poniedziałek

09:30-09:55

Otwarcie Intro Days 2022

Opening of Intro Days 2022

10:00-10:30

Twoja kariera z Biurem Karier

How it works at JU?

10:45-11:15

Jak to działa na UJ?

Your career with Career Services!

11:30-12:30

Etykieta

JU history

12:45-13:45

Historia UJ

Training in university etiquette

14:30-15:30

Collegium Maius*

Collegium Maius*

19:00-20:00

USOSweb, poczta UJ, MS Teams

USOSweb, JU e-mail, MS Teams

 

27 września, wtorek

9:30-10:30

Ubezpieczenia

Legalization of stay

11:00-12:00

Legalizacja pobytu

Insurance

12:30-13:30

Bezpieczny Student

Psychological Support in Crisis - presentation of the Student Centre for Support and Adaptation (SOWA)

13:45-14:45

Wsparcie psychologiczne w kryzysie - prezentacja ośrodka SOWA UJ

Safe student

16:00-18:00

Ogród Botaniczny*

Botanical Garden*

 

28 września, środa

9:30-10:15

Wymiany krajowe i międzynarodowe

Organisation of the academic year

10:30-11:15

Organizacja studiów

International and domestic exchanges

11:30-12:30

Opłaty

Library training

12:45-13:30

Szkolenie biblioteczne

Fees

14:30-15:30

Muzeum Farmacji*

Museum of Pharmacy*

19:00-20:00

Seria pytań i odpowiedzi z Ambasadorami

Questions and answers with Ambassadors

 

29 września, czwartek

9:30-10:30

NAWA: Programy stypendialne

Financial aid

11:00-12:00

Pomoc materialna

NAWA scholarships

12:30-13:30

Spotkanie dla rodziców

Meeting for parents

14:30-15:30

Centrum Edukacji Przyrodniczej*

Nature Education Centre*

15:00-16:00

USOSweb, poczta UJ, MS Teams

16:00-17:00

USOSweb, JU e-mail, MS Teams

 

30 września, piątek

9:30-10:30

Szkolenie biblioteczne

Student dormitories

11:00-12:00

Domy studenckie

Library training

12:30-14:00

Seria pytań i odpowiedzi z Zespołem Welcome Centre

Questions and answers with Welcome Centre Team

14:30-17:00

Spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich

Student organizations

Pobierz program Intro Days 2022

Welcome Point Dyżur informacyjny dla wszystkich studentów cudzoziemców biorących udział w Intro Days, stanowiący wsparcie organizacyjne i merytoryczne.
Twoja kariera z Biurem Karier Podczas spotkania z pracownikiem Biura Karier uczestnicy otrzymają cenne informacje dotyczące nie tylko działalności Biura oraz oferty dla studentów, ale także najświeższych danych płynących z rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Uczestnicy dowiedzą się jak pokierować swoją karierą przy wsparciu Biura Karier korzystając z poszczególnych usług takich jak: coaching kariery, konsultacje dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), projekt mentoringowy, Targi Pracy oraz szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje.
Spotkanie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego Przywitanie uczestników, zaprezentowanie struktury UJ oraz najnowszych osiągnięć Uczelni.
Organizacje Studenckie Spotkanie z organizacjami studenckimi to świetna okazja do zapoznania się ze strukturą i działalnością Samorządu Studentów, Kół Naukowych, Studenckiego Zespołu Ambasadorów, Bractwa Czapki Studenckiej i uniwersyteckim Zespołem Pieśni i Tańca Słowianki.
Pomoc materialna W trakcie panelu zostaną zaprezentowane formy pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami stypendiów, sposobem ubiegania się o poszczególne stypendia i wymaganymi dokumentami. Każde ze stypendiów zostanie omówione z uwzględnieniem uprawnień studentów-obcokrajowców do ich pobierania. Panel zakończy przedstawienie domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.
Ubezpieczenia Podczas panelu zostaną przedstawione istotne informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Zainteresowani dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, aby ubezpieczyć się za pośrednictwem Uczelni, jakie uprawnienia przysługują ubezpieczonemu oraz gdzie powinni zgłosić się do ubezpieczenia.
Opłaty W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące opłat za studia, w szczególności zasady oraz terminy ich wnoszenia. Poruszone zostaną także kwestie dotyczące przesłanek zwolnienia z opłaty za studia oraz procedury składania wniosku o zwolnienie z opłaty.
Organizacja roku akademickiego W trakcie panelu przedstawione zostaną najistotniejsze z punktu widzenia studenta terminy dotyczące m.in. rejestracji na zajęcia czy składania deklaracji wyboru przedmiotów. Omówione zostaną również kwestie związane z terminami odbywania zajęć oraz dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Stypendia NAWA Każdy z paneli zostanie poświęcony stypendiom NAWA – stypendium dla Polonii, im. Łukasiewicza i im. Banacha. Uczestnikom przybliżona zostanie procedura wypłaty stypendiów a także informacje o dodatkowych świadczeniach. Prowadzący opowiedzą również o zależnościach między tokiem studiów i regulaminami programów stypendialnych.
Wymiana międzynarodowa i krajowa W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze programy międzynarodowe i krajowe dostępne dla każdego studenta UJ. Zostaną omówione zasady udziału oraz terminy rekrutacji na poszczególne programy, wysokość stypendium oraz gdzie i na jak długo można wyjechać.
Legalizacja pobytu Panel zostanie poprowadzony przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy ze Strażą Graniczną, którzy opowiedzą o sposobach legalizacji pobytu w Polsce, zasadach wjazdu i wyjazdu do kraju, rodzajach wiz i ewentualnych sankcjach za nielegalny pobyt.
Bezpieczny student Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa opowie o swojej roli, która polega na udzielaniu studentom i doktorantom oraz społeczności akademickiej wsparcia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa - począwszy od działań prewencyjnych i edukacyjnych, poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur aż po bieżące reagowanie na sytuacje związane z bezpieczeństwem na Uniwersytecie.
USOSweb Warsztaty z obsługi USOSweb, w tym pomoc w rejestracji na zajęcia.
Szkolenie biblioteczne Przybliżenie zasad korzystania z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek wydziałowych.
Szkolenie z etykiety uniwersyteckiej Informacje o specyfice uczelni wyższych, szkolenie z zasad przygotowywania wniosków. Przybliżone zostaną również uczelniane zasady komunikacji i zagadnienie netykiety.
Spotkanie DLA rodziców Dotychczasowe doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że wśród studentów zagranicznych nie brakuje również osób niepełnoletnich. Dlatego też chcemy zaproponować Państwu spotkanie skierowane do rodziców, na którym przybliżymy najważniejsze różnice związane z formalnościami przy obsłudze studiów osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Opowiemy również o działaniach, jakie podejmuje Uniwersytet, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom. Na spotkaniu możliwe będzie również zadanie pytań prowadzącym.

Prezentacje zostaną przeprowadzone przez pracowników z tłumaczeniem liaison na język angielski, w zależności od wersji językowej panelu. Członkowie Studenckiego Zespołu Ambasadorów będą tłumaczyć Państwa pytania również z innych języków.

Początek nauki w nowym miejscu to również świetna okazja by poznać je od nieco innej, historycznej strony. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wirtualnego zwiedzania historycznych miejsc związanych z dziedzictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron