Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy wymiany

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy wymian

Uniwersytet Jagielloński gości studentów z całego świata, obecnie obcokrajowcy stanowią ponad 10 procent wszystkich studentów. Ich liczba wzrasta każdego roku!

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym, odwiedź nas w ramach wymiany akademickiej. Poniżej znajdziesz informacje o programach wymian które wspieramy.

Dla kogo: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

Umowy bilateralne są podpisywane przez dwie strony, np. instytuty, wydziały, lub uczelnie. W postanowieniach umowy określa się wymagania dotyczące mobilności. Jeśli chcesz przyjechać na UJ w ramach wymiany bilateralnej, sprawdź proces aplikacji na swojej uczelni macierzystej. Jeśli kwalifikujesz się do wymiany, twoja uczelnia zgłosi nam Twój przyjazd.

Możesz także przyjechać do nas w ramach umowy międzyrządowej. Obsługą takich programów zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej NAWA oraz na stronie International Students – NAWA.

Dla kogo: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej) służy mobilności naukowej studentów, doktorantów i pracowników naukowych poprzez finansowanie mobilności akademickiej. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi z krajów w rejonie Dunaju: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Polski, Słowacji, Słowenii, Serbii, Węgier, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach sieci akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych freemover;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Jeśli chcesz przyjechać na UJ w ramach tego programu, sprawdź czy na Twojej uczelni są tzw. sieci akademickie CEEPUS – ich pełną listę znajdziesz na stronie. Gdy znajdziesz odpowiednią sieć, skontaktuj się z jej koordynatorem na swojej uczelni macierzystej i dowiedz się jakie są kryteria kwalifikacji do programu. Jeśli kwalifikujesz się do wymiany, wszelkie formalności załatwisz w systemie CEEPUS.

Lista koordynatorów programu CEEPUS na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Wydział Chemii: prof. dr hab. Grzegorz Sulka (sulka@chemia.uj.edu.pl)

Wydział Polonistyki: dr Michał Koza (michal.koza@uj.edu.pl)

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych: dr Anna Bartnik (anna.bartnik@uj.edu.pl)

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania: dr Judyta Lubacha (judyta.lubacha@uj.edu.pl)

Instytut Studiów Europejskich: dr Natasza Styczyńska (natasza.styczynska@uj.edu.pl)

Instytut Nauk Geologicznych: dr Elżbieta Machaniec (elzbieta.machaniec@uj.edu.pl)

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej: dr hab. Jarosław Działek (jarek.dzialek@uj.edu.pl), mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska (katarzyna.rotter@uj.edu.pl), dr Piotr Trzepacz (piotr.trzepacz@uj.edu.pl)

Instytut Historii: dr Adam Świątek (adam.swiatek@uj.edu.pl), dr Joanna Hibner (joanna.hibner@uj.edu.pl)

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu: dr Magdalena Grela-Chen (magdalena.grela@uj.edu.pl)

Instytut Filozofii: dr Błażej Skrzypulec (blazej.skrzypulec@uj.edu.pl)

Instytut Religioznawstwa: dr hab. Marcin Rzepka (marcin.rzepka@uj.edu.pl)

Instytut Filologii Romańskiej: mgr Serafina Santoliquido (serafina.santoliquido@uj.edu.pl)

Zakład Filologii Hiszpańskiej: mgr Magdalena Tadel (magdalena.tadel@uj.edu.pl)

więcej o

więcej o

Dla kogo: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

Jeśli twoja uczelnia macierzysta nie podpisała umowy bilateralnej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wciąż możesz przyjechać na UJ w ramach indywidualnego pobytu naukowo-badawczego. Czas trwania oraz program pobytu jest ustalany indywidualnie i uzależniony od twoich zainteresowań i potrzeb. Indywidualny pobyt naukowo-badawczy nie jest programem stypendialnym, Uniwersytet Jagielloński nie wypłaca stypendium. Dodatkowo, jeśli bierzesz udział w zajęciach, prawdopodobnie zostanie Ci naliczona opłata za usługi edukacyjne – jej wysokość ustala Rektor. Opłata za usługi edukacyjne nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów związanych z przyjazdem na uczelnię (np. karty bibliotecznej, czy transportu publicznego).

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek do dyrektora właściwego instytutu (tego w którym ma być realizowany pobyt) zawierający ramy czasowe planowanego stażu oraz motywację kandydata
  • projekt stażu badawczego/ planowany program studiów
  • curriculum vitae
  • list polecający z uczelni macierzystej
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/ doktoranta wydane przez uczelnię macierzystą
  • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyślij powyższe dokumenty na adres iso@uj.edu.pl co najmniej dwa miesiące przed planowanym przyjazdem. Zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji mailowo.

Dla kogo: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

Obsługujemy także inne programy wymiany, np. stypendium Komisji Fulbrighta lub Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców. Są to programy na mniejszą skalę, jednak robimy co w naszej mocy aby wspierać osoby przyjeżdżające na Uczelnię. Jeśli masz pytania na temat programu który nie został opisany na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z iso@uj.edu.pl.