Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy wymiany

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka języka polskiego

Semestralne oraz roczne kursy dla studentów Programu Erasmus+ oraz wymian

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje w każdym semestrze kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów.

Semestralny kurs obejmuje 60 godzin akademickich (5 godzin akademickich w tygodniu, czyli dwa razy po około 113 minut) na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po ukończeniu go z oceną pozytywną student otrzymuje 6 kredytów w systemie ECTS. Egzamin ustny odbywa się w czasie dodatkowych dwóch godzin, które nie są wliczane do 60 godzin kursu.

W roku akademickim 2019/2020 koszt kursu dla studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosi 750 PLN za semestr, dla studentów studiujących na wszystkich innych uczelniach 800 PLN.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Koordynator programu: mgr Natalia Lasoń, natalia.lason@uj.edu.pl

Więcej informacji o kursie można znaleźć na stronie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Survival Polish Language Course

Przed rozpoczęciem każdego semestru Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje intensywny kurs języka polskiego dla studentów Programu Erasmus+, stażystów oraz studentów przyjeżdżających w ramach programów wymiany. Kurs jest skierowany do osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka polskiego, ma na celu przygotowanie uczestników do studiów oraz życia w Polsce. Podczas kursu, uczestnicy poznają oraz nauczą się podstaw polskiej gramatyki, ortografii oraz zasady wymowy, poznają podstawowe słownictwo oraz wyrażenia używane w codziennej komunikacji.

Kurs obejmuje 36 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna trwa 45 min). Kurs rozpoczyna się dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru i trwa 9 dni, jego koszt wynosi około 300-400 PLN. Uczestnicy nie otrzymują punktów ECTS za udział w kursie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy: iso@uj.edu.pl

Interaktywny kurs języka polskiego "Po polsku po Polsce"

"Po polsku po Polsce" to interaktywna podróż po Polsce, w trakcie której użytkownik przyswaja wiedzę językową oraz poznaje ważne dla polskiej historii i tradycji postacie i miejsca.

Projekt ten to wspólna inicjatywa dwóch jednostek związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim: Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego “Bratniak” (wnioskodawca i dyspozytor środków) oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".

Strona internetowa kursu: www.popolskupopolsce.edu.pl/