Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia NAWA

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Welcome Centre - Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6
(wejście od ul. Oleandry 2a)
I piętro, 30-060 Kraków

welcome@uj.edu.pl

telefon: +48 12 663 26 73,
+48 12 663 26 74

Studentów prosimy o kontakt tylko z adresu w domenie @student.uj.edu.pl
oraz o regularne sprawdzanie swojej studenckiej skrzynki pocztowej!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla stypendystów NAWA

Informacje dla studentów Collegium Medicum dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Jeśli jesteś kandydatem zagranicznym na studia w Polsce, możesz ubiegać się o stypendium oferowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA); na stronie NAWA znajdziesz szczegółowe informacje o poszczególnych programach, harmonogram aplikowania oraz regulaminy i zarządzenia. Warto wiedzieć, że Uniwersytet Jagielloński nie pośredniczy w procesie rekrutacji do stypendium – to Ty sam decydujesz o swoim wniosku.

Rekrutacja do programu stypendialnego to nie wszystko, musisz także podejść do rekrutacji na studia - informacje o rekrutacji na UJ znajdziesz pod adresem https://welcome.uj.edu.pl/admission. Jeśli nie planujesz podjęcia pełnych studiów, a jedynie zamierzasz przyjechać na krótszy pobyt (np. roczny kurs), prosimy o informację w tej sprawie, udzielimy Ci wskazówek dotyczących dalszych kroków - nasz adres to welcome@uj.edu.pl.

Obowiązki stypendysty

Gratulujemy przyznania stypendium! Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące obsługi stypendium NAWA na Uniwersytecie Jagiellońskim - zapoznaj się z nimi uważnie

- dopełnij czynności do których NAWA zobowiązała Cię w Umowie oraz w Regulaminie stypendium;
- prześlij do nas decyzję NAWA przyznającą Ci stypendium - jest ona podstawą wypłaty świadczeń - nasz adres to welcome@uj.edu.pl;

- jeśli jeszcze nie masz konta bankowego w Polsce, załóż je jak najszybciej i wprowadź jego numer do USOSweb (zakładka "dla wszystkich" > "konto bankowe i urząd skarbowy");

- 15 dnia każdego miesiąca znajdziesz w USOSweb oświadczenia o miejscu pobytu - uzupełnij je zgodnie z prawdą; pamiętaj, że każde opuszczenie Polski na okres dłuższy niż 30 dni spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń. Sprawdź swój USOSweb już teraz!

- informuj nas o wszelkich zmianach w programie studiów (np. wyjazd na Erasmus, urlop studencki, zmiana kierunku) - każda zmiana musi być konsultowana z NAWA!

Uczelnia wypłaca stypendium w walucie PLN dziesiątego dnia miesiąca na Twoje konto bankowe w Polsce. Jeśli jeszcze nie masz polskiego konta, załóż je jak najszybciej i wprowadź jego numer do USOSweb (zakładka "dla wszystkich" > "konto bankowe i urząd skarbowy").

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat i nie możesz założyć konta w banku, skontaktuj się z nami - nasz adres to welcome@uj.edu.pl.

Wypłata stypendium jest uzależniona od kilku czynników: powinieneś spełnić wszystkie warunki określone przez NAWA w Umowie oraz w Regulaminie stypendium; ponadto, powinieneś wypełnić wszystkie zobowiązania względem Uczelni - są one opisane w punkcie “Twoje obowiązki”. Wypłacamy stypendium osobom, które NAWA wskazała w przesłanym do nas Wykazie Stypendystów.

Jeśli chcesz skorzystać z miejsca w akademiku, wystarczy złożyć wniosek przez USOSweb. Pamiętaj, że decyzja o przyjęciu na studia nie gwarantuje miejsca w akademiku! Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internationalstudents.uj.edu.pl.

Jeśli nie podejmujesz pełnych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jedynie przyjeżdżasz na krótszy pobyt, będziesz mieć możliwość zaaplikowania o miejsce w akademiku podczas rejestracji w systemie MyMobility.

Wszyscy studenci, w tym także uczestnicy wymian, powinni być ubezpieczeni przez cały okres pobytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informacje na temat ubezpieczenia znajdziesz pod adresem internationalstudents.uj.edu.pl.

Intro Days to wydarzenie, które co roku organizujemy dla nowoprzyjętych studentów zagranicznych.
Oto przykładowe panele tematyczne:

Spotkania z przedstawicielami uczelni: w ich trakcie poznasz strukturę uniwersytetu, dowiesz się o ważnych kwestiach związanych z życiem studenckim oraz sposobach dostępu do różnych zasobów.

Warsztaty i prezentacje: poznasz zasady legalizacji pobytu w Polsce, terminy wypłat stypendiów NAWA oraz inne istotne tematy.

Zwiedzanie: odwiedzisz najważniejsze miejsca na uczelni, np. Muzeum Collegium Maius, Bibliotekę Jagiellońską oraz Ogród Botaniczny.

Wsparcie psychologiczne: dowiesz się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy.

Intro Days odbywają się w ostatnich dniach września. Panele tematyczne będą dostępne za pośrednictwem MS Teams, a na wydarzenia stacjonarne warto się zarejestrować, aby zapewnić sobie komfortowe i bezpieczne warunki uczestnictwa. Śledź stronę International Students i bądź na bieżąco z programem wydarzenia.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium jest uzależniona od programu stypendialnego oraz poziomu studiów; informacje o stawkach stypendialnych znajdziesz na stronie NAWA w ogłoszeniu o naborze do konkretnego programu. Reguły wypłaty świadczeń określa Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; zarówno wysokość stypendium jak i okres na jaki jest ono przyznane zależy od Regulaminu.

Czy mogę ubiegać się o inne stypendia (np. stypendium Rektora, stypendium socjalne)?

Przeczytaj dokładnie Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz regulamin stypendium, o które chcesz się ubiegać. Jeśli oba regulaminy pozwalają na pobieranie dodatkowych świadczeń, masz prawo ubiegać się o nie. Zazwyczaj można pobierać dodatkowe świadczenia, o ile są one finansowane z różnych źródeł.

Czy w ramach stypendium NAWA są przyznawane dodatkowe świadczenia?

W zależności od programu stypendialnego, stypendyści NAWA dostają dodatkowe świadczenia, np. dodatek na zagospodarowanie lub dodatek mobilnościowy. Kwoty tych świadczeń są określone przez NAWA i wypłacane przez Uczelnię, nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków, aby je otrzymać.

Czy mogę wyjechać na zagraniczną wymianę studencką (np. Erasmus+)?

Tak. Stypendyści NAWA mogą uczestniczyć w zagranicznej wymianie studenckiej i nadal pobierać stypendium. Każdy taka mobilność powinna być jednak zgłoszona, zatem skontaktuj się z nami, jeśli planujesz taki wyjazd - nasz adres to welcome@uj.edu.pl.

Wniosek o zmianę zasad finansowania – dlaczego muszę go złożyć?

Jeśli uzyskałeś stypendium po dokonaniu wpisu na studia, w ramach standardowej procedury administracyjnej poprosimy Cię o złożenie wniosku o zmianę zasad finansowania. Jeśli nie otrzymałeś takiej prośby, nie ma powodu do obaw. Jeśli jednak wezwaliśmy Cię do wypełnienia wniosku, zrób to niezwłocznie - dzięki temu uczelnia nie naliczy Ci opłat za usługi edukacyjne i ewentualne powtarzanie przedmiotów.

Powtarzam rok, czy muszę oddać stypendium?

Powtarzanie roku nie jest podstawą do zwrotu świadczeń, ale wypłaty stypendium zostaną wstrzymane. Gdy zaliczysz powtarzany rok, możesz zawnioskować o wznowienie wypłat – napisz do nas, poinformujemy Cię co powinieneś zrobić, aby znów otrzymywać stypendium - nasz adres to welcome@uj.edu.pl.

Powtarzam rok, czy powinienem płacić za powtarzane przedmioty?

Stypendyści NAWA nie płacą za powtarzanie przedmiotów.

Czy jako stypendysta mogę przebywać na urlopie studenckim?

Zgodnie z regulaminem studiów jesteś uprawniony do urlopu studenckiego, jednak wypłaty stypendium zostają wtedy wstrzymane. W wyjątkowych przypadkach, jeśli urlop został udzielony wstecznie, powinieneś się liczyć z koniecznością zwrotu świadczeń. Dlatego ważne jest, abyś za każdym razem informował nas o sytuacjach, które mogą wpłynąć na realizację stypendium - nasz adres to welcome@uj.edu.pl.