Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Uniwersytecie

Strona na której się znajdujesz ma na celu ogólne przedstawienie struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wyjaśnienie czym zajmują się poszczególne jednostki administracyjne Uczelni. Po zapoznaniu się z informacjami poniżej dowiesz się także do kogo możesz się zwrócić, aby twoja sprawa została rozwiązana skutecznie: do administracji Uczelni, do władz wydziału czy swojego instytutu.

Podstawowe informacje o strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • najwyższą władzę na uniwersytecie stanowi Rektor, który posługuje się tytułem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz prorektorzy;
 • jednostką administracyjną jest Wydział, który również ma swoje władze - na ich czele stoją Dziekan i prodziekani. Warto odznaczyć, że struktura wydziałów nie jest wszędzie taka sama. Na UJ funkcjonuje 16 wydziałów i warto wiedzieć, jak się nazywa wydział na którym studiujesz;
 • wydział najczęściej składa się z instytutów. Prace instytutu koordynuje Dyrektor oraz zastępcy dyrektora. W każdym instytucie jest sekretariat, który w ciągu całych twoich studiów będzie najważniejszą jednostką, ponieważ tam będziesz mógł załatwić większość spraw związanych z tokiem studiów (szczegóły znajdziesz poniżej);
 • administracja centralna (włącznie z Centrum Wsparcia Dydaktyki) to jednostki, które nie są powiązane z żadnym wydziałem, a ich zadania dotyczącą całego Uniwersytetu.

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD) łączy jednostki z pionu Prorektora ds. dydaktyki. Zakres działań Centrum jest rozbudowany, ale najistotniejszym jego zadaniem jest koordynowanie procesu kształcenia rozpoczynając od rekrutacji na studia przez organizację studiów, kończąc na wsparciu dla absolwentów. Dla studentów Collegium Medicum rolę CWD pełni Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Adres:
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2), 1. piętro
30-060 Kraków

Zespół Welcome Centre (WeCe) w Centrum Wsparcia Dydaktyki

WeCe zajmuje się obsługą kandydatów na studia oraz studentów zagranicznych.

Jaką pomoc możesz uzyskać w WeCe:

 • uzyskać informacje na temat rekrutacji dla studentów zagranicznych (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, procedury, itd.).;
 • uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na studia (tylko do końca września);
 • uzyskać pomoc informacyjną w zakresie stypendium NAWA;
 • odebrać potwierdzenie przyznania miejsca w akademiku;
 • dowiedzieć się o legalizacji pobytu czy zasadach podejmowania i finansowaniu studiów dla studentów zagranicznych;
 • złożyć wniosek o zmianę finansowania studiów.

Dane kontaktowe: welcome.uj.edu.pl/contact

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ)

DOSZ to jednostka administracyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującą się w obsłudze administracyjnej studentów zagranicznych, stypendystów (m.in. stypendium rządu RP) oraz uczestników programów wymiany międzynarodowej.

Jakie sprawy możesz załatwić w DOSZ:

 • dowiedzieć się o programach Erasmus+, MOST, wymianach bilateralnych;
 • odebrać legitymacje studencką, jeżeli jesteś studentem programu Erasmus+;
 • uzyskać pomoc w sprawach związanych z akademikami dla studentów z wymiany;
 • uzyskać wsparcie w sprawach związanych z programem Federalnej pomocy studentom (USA).

Dane kontaktowe: erasmus.uj.edu.pl/contact

Dział Spraw Stypendialnych (DSSP)

W zakresie kompetencji DSSP jest wiele rzeczy, ale najważniejsza, która może Cię dotyczyć to stypendia. DSSP odpowiada za przyjmowanie wniosków o takie stypendia, jak stypendium socjalne czy stypendium Rektora.

Co mogę załatwić w DSSP?

Możesz złożyć wniosek o stypendia:

Dane kontaktowe: stypendia.uj.edu.pl/kontakt

Pytania i odpowiedzi dotyczące pomocy materialnej znajdziesz na stronie stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/faq

Biuro Karier (BK)

Celem BK jest pomoc studentom I absolwentom UJ w zakresie poszukiwania pracy, uzyskania informacji o aktualnościach rynku pracy oraz udzielenia indywidualnych konsultacji.

Jak Biuro Karier może Ci pomóc:

 • udzielić indywidualnych konsultacji doradczych i coachingowych dotyczących twojej kariery zawodowej;
 • możesz wziąć udział w prowadzonych przez BK szkoleniach i warsztatach;
 • możesz także uczestniczyć z organizowanych przez BK targach pracy;
 • możesz skorzystać z oferowanych na stronie ofert praktyk i staży.

Strona internetowa: biurokarier.uj.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich – co możesz załatwić w sekretariacie swoich studiów?

Sekretariat dydaktyczny jest jedną z najważniejszych dla Ciebie jednostek, gdyż odpowiada za bezpośrednią obsługę Twoich studiów. Sprawdź gdzie się znajduje, w jakich godzinach pracuje i bądź na bieżąco z aktualnościami na stronie instytutu.

Ważne! Pamiętaj, aby zwracać się do Sekretariatu z wyprzedzeniem, aby jego pracownicy mogli Ci pomóc na czas. Niektóre sprawy nie dają się załatwić od razu i wymagają kilku dni, a nawet tygodni.

W sekretariacie ds. studenckich możesz:

 • wpisać się na studia;
 • odebrać i przedłużyć ważność legitymacji studenckiej;
 • uzyskać pomóc w zakresie rejestracji na przedmioty;
 • odebrać zaświadczenie o kontynuacji studiów (potwierdza twój status studenta i może przydać się np. do wyrobienia dokumentów);
 • złożyć wnioski lub podania dt Twoich studiów (wzory można znaleźć na tej stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism);
 • przenieść się do innej grupy zajęciowej.

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

👉🏻  Chciałbym dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów: zapoznać się z listą programów, możliwościami badawczymi, zadać więcej pytań dotyczących studiów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat programu, który Cię interesuje, odwiedź tę stronę internetową lub w przypadku dalszych pytań skontaktuj się z Welcome Centre.

👉🏻  Chcę podjąć naukę języka polskiego przez rozpoczęciem studiów.

Możesz zapisać się na kurs języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej IGP. Dostępnych jest wiele różnych opcji: kursy o różnym zakresie, długości lub intensywności.

Dane kontaktowe:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl
telefon: + 48 12 663 18 14
plschool.uj.edu.pl

👉🏻  Co na temat innych języków?

Podczas studiów na UJ możesz być zobowiązany do uczęszczania na kurs językowy, ponieważ jest to obowiązkowy element wielu kierunków studiów. Nawet jeśli nie jest to wymagane – lub po prostu interesuje Cię nauka większej liczby języków niż oferuje Twój program – możesz zajrzeć na stronę Jagiellońskiego Centrum Językowego, aby uzyskać informacje o dostępnych językach i kursach tematycznych.

Dane kontaktowe:
Jagiellońskie Centrum Językowe
e-mail: jcj@uj.edu.pl
jcj.uj.edu.pl

👉🏻  Jestem osobą niepełnosprawną i chcę wiedzieć jakie usługi wspierające są dla mnie dostępne.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych to jednostka UJ oferująca różnorodne usługi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami: może pomóc w dostosowaniu formy egzaminów do Twoich potrzeb, dostosowaniu materiałów edukacyjnych, czy też zapewnieniu szkoleń z technologii wspomagających. Możliwości, które oferuje DON i procedury składania wniosków są opisane na stronie internetowej.

Dane kontaktowe:
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: don@uj.edu.pl
telefon: +48 12 663 43 40
don.uj.edu.pl/kontakt

Poza Uniwersytetem Jagiellońskim

Poniżej jest lista urzędów i instytucji, z którymi najprawdopodobniej będziesz mieć do czynienia po przyjeździe do Polski.

Stypendia, wymiany międzynarodowe:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA
www.nawa.gov.pl

Legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę
Urząd do Spraw Cudzoziemców – UDSC
www.gov.pl/web/udsc-en

Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
www.malopolska.uw.gov.pl

Zameldowanie
Urząd Miasta Krakowa
Referat Ewidencji Ludności
www.bip.krakow.pl

Ubezpieczenie zdrowotne
Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ
www.nfz-krakow.pl