Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2022/2023

24 października 2022 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń dla studentów

Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051 zł netto miesięcznie na członka rodziny):

 • próg I - dochód 0-700 zł – stypendium 1200 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 701-1051 zł – stypendium 1150 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 250 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023:

 • 950 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 450 zł miesięcznie;
 • w stopniu umiarkowanym - 850 zł miesięcznie;
 • w stopniu znacznym - 1150 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 2500 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny – maksymalnie do 3000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku skutków konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, będącej krajem stałego miejsca zamieszkania studenta lub członka najbliższej rodziny studenta – do 5000 zł (jednorazowo).

 

Wysokość świadczeń dla doktorantów

Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051 zł netto miesięcznie na członka rodziny:

 • próg I - dochód 0-700 zł – stypendium 1000 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 701-1051 zł – stypendium 900 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023:

 • 1200 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 450 zł miesięcznie;
 • w stopniu umiarkowanym - 850 zł miesięcznie;
 • w stopniu znacznym - 1150 zł miesięcznie.

Zapomoga

 • maksymalna wysokość do 2500 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny – maksymalnie do 4000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku skutków konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, będącej krajem stałego miejsca zamieszkania doktoranta lub członka najbliższej rodziny doktoranta – do 5000 zł (jednorazowo).
Polecamy również
Zakończenie I etapu konkursu o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakończenie I etapu konkursu o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Stypendia dla kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendia dla kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Wyniki konkursu o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego „My z Wami”

Wyniki konkursu o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego „My z Wami”