Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nabór wniosków o stypendium z Funduszu Ad Polonos

Nabór wniosków o stypendium z Funduszu <i>Ad Polonos</i>

Otwarcie naboru zgłoszeń do stypendium z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos nastąpi w dn. 2 października br

Studenci UJ i doktoranci UJ CM, którzy spełniają regulaminowe kryteria (m.in. ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią minimum 4.0), mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Ad Polonos na rok akademicki 2023/2024.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał i utrzymuje się ze środków finansowych ofiarowanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na UJ. Działalność funduszu stanowi także wyraz pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu.

  • Nabór wniosków odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego, który zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru.
  • Termin składania wniosków upływa 20 października 2023r.
  • Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o stypendium, regulamin i formularze zgłoszeniowe

Recommended
Nabór wniosków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Nabór wniosków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Nabór wniosków z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka

Nabór wniosków z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024