Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2022/2023

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2022/2023

Rozpoczął nabór wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów.
Wnioski należy zarejestrować w USOSweb i złożyć w formie papierowej na uczelni.

Terminy składania wniosków: 

  • wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy: od 6 do 30 września (nabór wniosków na semestr letni odbędzie się w styczniu 2023); 
  • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych: świadczenie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku we wrześniu – od października); 
  • wniosek o zapomogę: niezwłocznie, do 3 miesięcy od zdarzenia; 
  • wniosek o zapomogę z Funduszu Wsparcia dla studentów i doktorantów: nabór ciągły; 
  • wniosek o stypendium rektora od 1 do 20 października; 
  • wniosek o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego: od 1 do 20 września; 
  • oświadczenie dla doktorantów w szkole doktorskiej: nabór ciągły. 

Wniosek o przyznanie świadczenia rejestruje się w USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a następnie drukuje i składa się w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją do właściwej jednostki. 

Terminy odnoszą się do złożenia wniosku w formie papierowej. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. 

Więcej szczegółów, w tym informacje o sposobie złożenia wniosku

Centrum Wsparcia Dydaktyki - internetowa rejestracja wizyty (nie dotyczy wydziałów zlokalizowanych na III Kampusie oraz Collegium Medicum). 

Złożenie wniosku np. o stypendium rektora jest możliwe w oznakowanej skrzynce (znajdującej się przed wejściem do Welcome Centre, Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. R. Ingardena 6), od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia budynku. 

Pytania prosimy kierować do koordynatora ds. stypendialnych dla danego wydziału, którego dane znajdują się w USOSweb, zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski (górna część ekranu).