Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie zdrowotne

Informacje dla studentów Collegium Medicum dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Wszyscy studenci są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cały okres studiów.  Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego powinno być także dostarczone przy wpisie na studia lub w przypadku jego braku przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:
 • polisa ubezpieczeniowa;
 • druk ZUS ZZA;
 • druk ZUS ZZA plus umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (studenci bez polskiego pochodzenia);
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS, potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) - informacje dla studentów

 Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?

 • Jeżeli posiadasz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną w kraju UE lub EFTA, to posiadasz również ubezpieczenie na terenie Polski. Kartę można wyrobić jeszcze przed wyjazdem z kraju na studia do Polski.
 • Jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, twój rodzic powinien zarejestrować cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny. Kartę można wyrobić w kraju zgłoszenia.
 • Jeśli rodzic nie może cię zarejestrować do swojego ubezpieczenia, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez formularz elektroniczny.
 • Pamiętaj, że o ubezpieczenie z Uczelni możesz ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie masz możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia jako członek rodziny w swoim kraju!

Uwaga!

Karta EKUZ daje Ci prawo do leczenia tylko w przypadku nagłej choroby.

Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe i chcesz kontynuować leczenie, które rozpocząłeś przed przyjazdem do Polski, musisz zarejestrować w NFZ odpowiedni formularz uzyskany w swoim kraju. Dokument z serii S lub E, w zależności od sytuacji, daje Ci prawo do leczenia w znacznie szerszym zakresie niż karta EKUZ. Lekarz nie będzie oceniał, czy leczenie jest konieczne przed twoim powrotem do kraju. 

Pamiętaj również, że nie można posiadać karty EHIC w więcej niż jednym kraju UE\EFTA na raz. Nie można również posiadać zdublowanego ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia do wydania karty EHIC.

Ważne! Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka nie sa nadawane automatycznie. Aby z nich skorzystać należy zgłosić się do ubezpieczenia na uczelni.

Osoby z tej grupy, mogą zostać bezpłatnie zgłoszone do ubezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński. Zgłoszenie należy dokonać  za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie: Ubezpieczenia - Sprawy studentów i doktorantów - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

W przypadku tej grupy studentów można uzyskać ubezpieczenie na 2 sposoby: 

 1. wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową

W tym przypadku suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej powinna wynosić 30 tys. euro i obejmować koszty leczenia szpitalnego w Polsce. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce;

Jeżeli polisa została zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski (w przypadku, gdy studia są prowadzone w języku angielskim).

Kopię polisy wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć do sekretariatu studiów.

 1. podpisać umowę z NFZ i samodzielnie wpłacać składki do ZUS:

Jak to zrobić? 

Zgłoś się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Krakowie i podpisz umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Adres: ul. Wadowicka 8W.

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy

 • paszport;

 • aktualna wiza;

 • zaświadczenie o byciu studentem (do 30 września dokument też możesz uzyskać w Welcome Centre przy ul. Ingardena 6, po 1 października zgłoś się do swojego sekretariatu);

 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Polski;

 • numer PESEL;

 • upoważnienie od rodzica w przypadku niepełnoletniego studenta.

Następnie udaj się do dowolnego Oddziału ZUS i zarejestruj w nim umowę z NFZ. Dopiero ten krok potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. ZUS podaje numer konta, na które student jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest umowa z NFZ wraz z drukiem ZUS ZZA oraz potwierdzenie opłaty ostatniej składki. 

Dostarcz potwierdzenie ubezpieczenia do sekretariatu studiów. 

Miesięczna wysokość składki wynosi 55,80 zł (stan na luty 2023).

Uwaga! Ubezpieczenie w NFZ nie może zostać zdublowane. W przypadku nabycia innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ np.: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie (w przypadku osób po 26 roku życia), zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, obowiązkowe ubezpieczenie przy pracującym małżonku/małżonce ten fakt należy bezwzględnie zgłosić na Uczelni.