Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Harmonogram naboru wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Wnioski o świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego (stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i o zapomogę) oraz niektóre inne świadczenia.

Terminy składania wniosków: 

  • wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy: od 14 do 30 września (nabór wniosków na semestr letni odbędzie się w styczniu 2024 r.); 
  • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych: świadczenie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, nabór rozpocznie się 2 października; 
  • wniosek o zapomogę: niezwłocznie, do 3 miesięcy od zdarzenia; nabór wniosków rozpocznie się 2 października; 
  • wniosek o zapomogę z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów: nabór ciągły; nabór wniosków rozpocznie się 2 października (składany tylko elektronicznie przez USOSweb); 
  • wniosek o stypendium rektora: od 2 do 20 października; 
  • wniosek o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (uczestnicy studiów III stopnia): nabór trwa do 20 września. 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia rejestruje się w USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a następnie drukuje i składa się w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją do właściwej jednostki. 

Szczegółowe informacje o miejscu złożenia wniosku

Czy należy zarejestrować się na wizytę, aby złożyć wniosek?

Rejestracja nie jest wymagana, ale pozwala na uniknięcie oczekiwania w kolejce, szczególnie w ostatnich dniach naboru danego wniosku.

Centrum Wsparcia Dydaktyki - internetowa rejestracja wizyty (nie dotyczy wydziałów zlokalizowanych na III Kampusie, za wyjątkiem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, oraz Collegium Medicum). 

Czy można złożyć wniosek osobiście / pocztą / e-mailem?

Terminy odnoszą się do złożenia wniosku w formie papierowej. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Złożeniem wniosku nie jest również wysłanie wniosku e-mailem, nawet jeżeli jest podpisany elektronicznie.

Złożenie wniosku o stypendium rektora jest możliwe nie tylko osobiście czy pocztą, ale także w oznakowanej skrzynce (znajdującej się przed wejściem do Welcome Centre, Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. R. Ingardena 6), w godzinach otwarcia budynku, także poza godzinami pracy administracji. 

W miarę możliwości prosimy o składnie wniosków o stypendium socjalne osobiście, w celu omówienia indywidualnej sytuacji z koordynatorem ds. stypendialnych, natomiast inne wnioski można składać także do skrzynki lub za pośrednictwem poczty, koniecznie listem poleconym. Wysyłka listem poleconym nie jest wymogiem formalnym, jednak umożliwia udowodnienie wysłania wniosku np. w sytuacji jego zaginięcia.

Wniosek o stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę można złożyć przez e-PUAP. Wnioski o stypendium socjalne można złożyć przez e-PUAP, o ile student ma dokumenty potwierdzające dochody rodziny wydane w formie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym).

Mam pytanie…

Pytania prosimy kierować do koordynatora ds. stypendialnych dla danego wydziału, którego dane znajdują się w USOSweb, zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski (górna część ekranu).

Polecamy również
Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ