Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na szkolenia

W celu zarejestrowania się na szkolenia w ramach Projektu Nice to See JU! uprzejmie prosimy o wejście na stronę rejestracyjną i założenie konta:

rejestracja.wtp.uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Kontakt

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
pokój 1.18

Paweł Winiarski

Magdalena Stempin

Web Content Display Web Content Display

Project Nice to See JU!

This message has been prepared in Polish. To read it, please change the language of the website.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowanie osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.