Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka

Nabór wniosków z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka

2 października br. rozpocznie się nabór wniosków o stypendium z Funduszu im. Bohdana Łysiaka na rok akademicki 2023/2024.

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium

Do składania wniosków zachęcamy studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ważoną ocen minimum 4.0 lub wykazują się osiągnięciami naukowymi, kształcących się na kierunkach:

  • filologia ukraińska, 
  • filologia ukraińska z językiem rosyjskim,
  • filologia ukraińska. Język-komunikacja-przekład,
  • język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim),
  • prawo (pod warunkiem że wnioskodawca jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego),
  • administracja (pod warunkiem że wnioskodawca jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego),
  • oraz – w przypadku posiadania obywatelstwa ukraińskiego – na kierunkach: filologia klasyczna, prawo, administracja, lekarski lub lekarsko-dentystyczny.

Do otrzymania stypendium uprawnieni są także doktoranci w szkołach doktorskich i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy prowadzą udokumentowaną działalność naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

Zasady i terminy składania wniosków

Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium powinni wypełnić formularz elektroniczny i dołączyć wymagane dokumenty.

  • Nabór wniosków odbędzie się za pomocą formularza  elektronicznego. Formularz będzie dostępny od 2 października br. 
  • Termin składania wniosków do 20 października 2023r. 
  • Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zasady przyznawania stypendium oraz wzory wniosków dla studentów i doktorantów