Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki

Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki. Celem stypendium jest wsparcie kandydatów na studia w języku polskim w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy mają wyróżniające się osiągnięcia naukowe, a ze względu na sytuację polityczną w kraju urodzenia nie mogą kontynuować w nim edukacji. Nabór wniosków potrwa do 6 marca.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskały wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe.

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium, powinny do 6 marca 2022 r.:

  1. Uzupełnić formularz wniosku;
  2. Skan uzupełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z załącznikami wysłać na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl.

Więcej informacji o stypendium, formularz wniosku i Regulamin można znaleźć tutaj.