Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przyznawania miejsc - studenci rozpoczynający studia

Informacje dla studentów Collegium Medicum dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Poniższe informacje przeznaczone są dla studentów-cudzoziemców którzy:

- rozpoczynają studia po raz pierwszy w Uniwersytecie Jagiellońskim,

- którzy dostali się na studia we wcześniejszych latach, lecz zostali skreśleni lub zrezygnowali ze studiów przed 1 października,

- studentów, którzy ukończyli kursy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński.

Pozostali studenci ubiegają się o miejsce w akademiku na zasadach opisanych na tej stronie: internationalstudents.uj.edu.pl/studenci/zakwaterowanie/kontynuacja.

Podczas rozpatrywania wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • stopień niepełnosprawności– na podstawie oświadczenia i dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 • sieroctwo– na podstawie oświadczenia i dokumentu stwierdzającego sieroctwo,
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni– oświadczenie studenta plus zrzut ekranu z mapy wskazujący na odległość miejsca zamieszkania studenta od adresu ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
 • sytuacja materialna– oświadczenie kandydata oraz dokumenty potwierdzające miesięczny dochód na członka rodziny (dane za miesiąc poprzedzający składanie wniosku),
 • podstawa finansowania studiów – na zasadach odpłatności lub bez odpłatności,
 • status stypendysty NAWA,
 • posiadany status uchodźcy– decyzja lub karta pobytu.
WAŻNE! W związku z ograniczoną liczbą miejsc nie możemy zagwarantować miejsc wszystkim studentom-cudzoziemcom rozpoczynającym naukę.

 1. Po dokonaniu wpisu na studia zaloguj się na swoje konto w USOSweb, a następnie przejdź do zakładki Dla wszystkich > Wnioski > Wniosek o miejsce w domu studenckim (wyłącznie cudzoziemcy rozpoczynający naukę, UJ bez CM). Pamiętaj, żeby sprawdzać status wniosku na bieżąco. Prawidłowo złożony wniosek powinien mieć status Zarejestrowany, po czym zostaje przyjęty do rozpatrzenia lub zwrócony do poprawy.
 2. Po otrzymaniu miejsca otrzymasz e-mail z danymi do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.

WAŻNE! Jeśli otrzymasz miejsce w akademiku Miasteczko AGH, nie będzie konieczne uiszczenie opłaty rezerwacyjnej. Należy jednak zarejestrować się na stronie: https://akademik.agh.edu.pl/ i zapoznać się z wytycznymi przygotowanymi przez AGH.

 1. Aby otrzymać potwierdzenie zakwaterowania w akademiku na potrzeby legalizacji pobytu, prześlij potwierdzenie wpłaty opłaty rezerwacyjnej na adres: welcome@uj.edu.pl.

Opłata rezerwacyjna

Aby skorzystać z przyznanego miejsca w domu studenckim Żaczek, Bydgoska, Nawojka, Piast, Bursa Jagiellońska, należy wpłacić opłatę rezerwacyjną. Opłata ta pokryje koszty zakwaterowania w akademiku za październik. W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej miejsce w domu studenckim zostanie przekazane innemu studentowi w potrzebie.

Potwierdzenie zakwaterowania

Do legalizacji pobytu często wymagane jest dostarczenie potwierdzenia zakwaterowania. Może to być umowa najmu mieszkania/pokoju lub potwierdzenie rezerwacji miejsca w domu studenckim. Aby otrzymać dokument, należy przesłać potwierdzenie przelewu opłaty rezerwacyjnej na adres: welcome@uj.edu.pl.

Poniższe informacje przeznaczone są dla studentów-cudzoziemców którzy:

 • rozpoczynają naukę po raz pierwszy w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • dostali się na studia we wcześniejszych latach, lecz zostali skreśleni lub zrezygnowali ze studiów przed 1 października,
 • studentów, którzy ukończyli kursy prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński .

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:
I tura

 • nabór wniosków: 14 czerwca – 3 lipca 2023
 • ogłoszenie wyników: do 17 lipca 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2023 r.

II tura

 • nabór wniosków: 19–30 lipca 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 11 sierpnia 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2023 r.

III tura

 • nabór wniosków: 12–20 sierpnia 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc: trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 12 września 2023 r.

IV tura

 • nabór wniosków: 1–13 września 2023 r.
 • ogłoszenie wyników: do 18 września 2023 r.
 • giełda zamiany miejsc i termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

Po rozpoczęciu roku akademickiego można składać wnioski i przyznanie miejsca w domu studenckim klikając na stronie USOSweb zakładkę Dla wszystkich, a tam Wnioski. Wniosek, który należy wybrać nosi nazwę „Wniosek o miejsce w domu studenckim UJ na rok akademicki 2023/2024 (DS. Bursa Jagiellońska, Bydgoska, Nawojka, Piast, Żaczek)”

Terminy naboru wniosków dla studentów i doktorantów UJ CM znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM.

więcej o

Miesięczna opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 600 PLN (1 EUR = ok. 4,50 PLN). Cudzoziemców obowiązuje również jednorazowa zwrotna kaucja w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej, którą należy uiścić podczas kwaterowania. Niezbędna będzie również fotografia do karty mieszkańca.

Pokoje jednoosobowe nie są dostępne. Miejsca w konkretnych pokojach są przydzielane przez Radę Mieszkańców i Administrację Domu Studenckiego. Chęć zamieszkania z wybranym współlokatorem należy zaznaczyć we wniosku i zgłosić bezpośrednio w Domu Studenckim podczas kwaterowania.

Pokoje mają podstawowe wyposażenie: łóżko, stół, szafa, pościel, lampka nocna. Kuchnie nie są wyposażone, zazwyczaj nie ma również lodówek. W niektórych domach studenckich znajdują się stołówki.

więcej o

Studenci mogą skorzystać z możliwości wynajmu prywatnych pokoi/mieszkań. Wysokość czynszu waha się pomiędzy 800 a 2000 zł w zależności od liczby osób mieszkających w pokoju lub mieszkaniu, odległości od centrum miasta oraz standardu wynajmowanego mieszkania.

W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak" – zamieszkaj.bratniak.org

Aby uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania polecamy zapoznanie się w poradnikiem "Bezpieczny najem" przygotowanym przez zespół Bezpieczni UJ
więcej o

Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2023/2024

Kwaterowanie na rok akademicki 2023/2024 w domach studenckich UJ:

(Bursa Jagiellońska, Bydgoska (w tym Dom Doktoranta), Nawojka, Piast, Żaczek)

 • przekwaterowanie wewnętrzne (dotyczy osób zakwaterowanych w domach studenckich na okres wakacji):
  • 25 - 27 września 2023 r.
 • kwaterowanie:
  • 27 września - 3 października 2023 r.

Data zakończenia kwaterowania jest datą blokady miejsc w danym akademiku. Niezakwaterowanie do dnia blokady miejsc skutkuje utratą przyznanego miejsca.

Zakwaterowanie będzie możliwe po dokonaniu rezerwacji terminu w formularzu, który zostanie przesłany (wraz z informacjami dotyczącymi procesu kwaterowania i zasad zamieszkania) każdej osobie, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ na adres e-mail wskazany w systemie USOSweb.

Kwaterowanie na terenie Miasteczka Studenckiego AGH

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim na terenie Miasteczka Studenckiego AGH powinny przed zakwaterowaniem zapoznać się z zasadami kwaterowania ogłoszonymi na stronie MS AGH oraz dokonać rezerwacji w systemie.