Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki – ceny

Informacje dla studentów Collegium Medicum dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ
Poniższe stawki dotyczą roku akademickiego 2022/23 i mogą ulec zmianie.

Opłaty za miejsce w domu studenckim

Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z organami Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów UJ.

W roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznej opłaty za zajmowane miejsce wynosi:

 • w domu studenckim UJ

  • w październiku 2022 roku:

   • 495 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
   • 866 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
   • 585 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym
  • od listopada 2022 roku:
   • 560 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
   • 980 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
   • 672 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.
 • w Domu Doktoranta

  • w październiku 2022 roku:

   • 495 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
   • 866 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
   • 720 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym
  • od listopada 2022 roku:
   • 560 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
   • 980 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
   • 840 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

Opłata rezerwacyjna

Wysokość opłaty rezerwacyjnej za miejsca przyznane na rok akademicki 2023/2024 wynosi:

 • 560 zł brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym w domu studenckim UJ i Domu Doktoranta UJ;
 • 672 zł brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym w domu studenckim UJ;
 • 840 zł brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym w Domu Doktoranta UJ.

Uiszczona opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za zamieszkanie w domu studenckim/Domu Doktoranta w październiku.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

Terminy ubiegania się o miejsce w domu studenckim i uiszczania opłaty rezerwacyjnej.

Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

Osoby, które nie otrzymały informacji mailowej, zawierającej numer konta, na jaki należy dokonać wplaty opłaty rezerwacyjnej, proszone są o kontakt z administracją domu studenckiego, w którym otrzymały miejsce.

Osoby, które wniosły opłatę rezerwacyjną, ale do 13 września zrezygnują z przyznanego miejsca za pośrednictwem akcji w USOSweb mogą wystąpić do zarządzającego domem studenckim z wnioskiem o jej zwrot (wniosek powinien zostać złożony przed dniem blokady miejsc - w roku akademickim 2023/2024 do 4 października 2023 r.). Poniżej udostępniony jest wzór wniosku o zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej:

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 79 Rektora UJ z dnia 5 lipca 2023 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 118 Rektora UJ z 30 września 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.