Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja na szkolenia

W celu zarejestrowania się na szkolenia w ramach Projektu Nice to See JU! uprzejmie prosimy o wejście na stronę rejestracyjną i założenie konta:

rejestracja.wtp.uj.edu.pl

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Kontakt

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
pokój 1.18

Paweł Winiarski

Magdalena Stempin

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Projekt Nice to See JU! Zwiększenie kwalifikacji pracowników administracji uniwersyteckiej w zakresie obsługi studentów zagranicznych.

Это сообщение было подготовлено на польском языке. Чтобы прочитать его, измените пожалуйста язык веб-сайта.

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowanie osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.