Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro
30-060 Kraków
Telefon: +48 12 663 2662; +48 12 663 2663
Kontakt
Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro
30-060 Kraków

Informacje dla studentów Collegium Medium dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Informacje kontaktowe

welcome@uj.edu.pl

Adres: Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro, 30-060 Kraków

Telefon: +48 12 663 2662; +48 12 663 2663

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawach studenckich

Akademiki, stypendia, fundusze własne

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

telefon: (+48) 12 663 30 42, 663 15 07
email: studenckie@uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Ubezpieczenia zdrowotne

ul. Czapskich 4, pokój nr 8
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 9:00-14:00

ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

  

Masz inne pytania o:

 • wykłady Artes Liberales
 • jakość kształcenia
 • Ocenę Zajęć Dydaktycznych
 • Barometr Satysfakcji Studenckiej
 • Szkołę Orłów

– skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji: ars.docendi@uj.edu.pl

 • doradztwo zawodowe
 • oferty pracy/staży/praktyk
 • szkolenia/mentoring/coaching kariery
 • informacje dla absolwentów
 • nieobowiązkowe praktyki studenckie

– skontaktuj się z Biurem Karier: kariery@uj.edu.pl

 • logowanie do USOSweb
 • rejestrację na zajęcia, podpinanie przedmiotów
 • legitymację studencką
 • legitymację doktorancką
 • potwierdzenie wykształcenia

– skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów