Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Pracownicy naukowi i doktoranci z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich mogą nadsyłać wnioski o stypendium z Funduszu im. Królowej Jadwigi na rok akademicki 2024/2025.

Stypendium to umożliwia realizację krótkoterminowych wizyt badawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Laureaci konkursu wyłonieni przez Radę Własnych Funduszy Stypendialnych Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymają stypendium przyznawane jednorazowo na cały okres pobytu w Krakowie. Mogą oni również skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania w jednym z domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania powinny być prowadzone w roku akademickim, na który kandydat ubiega się o stypendium.

Osoby ubiegające się o stypendium powinny pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2024 r. na adres:

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6, pokój 1.06
30-060 Kraków

z dopiskiem: Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

 

Komplet dokumentacji kandydata powinien zawierać:

  • wniosek o przyznanie stypendium;
  • życiorys;
  • program badań naukowych do zrealizowania w czasie pobytu na stypendium w Krakowie;
  • informację o dotychczasowych pracach naukowych;
  • spis publikacji;
  • rekomendację od pracownika naukowego UJ.

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza też opinię swojego opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy - link

Polecamy również
Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

Kapituła Stypendium UJ wyłoniła Stypendystów

Kapituła Stypendium UJ wyłoniła Stypendystów

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Nabór zgłoszeń do Stypendium im. Królowej Jadwigi

Stypendia dla kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendia dla kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ