Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbliża się rozpoczęcie naboru wniosków w III edycji konkursu o przyznanie Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki

Zbliża się rozpoczęcie naboru wniosków w III edycji konkursu o przyznanie Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki

Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki odbędzie się w terminie od 1 do 8 marca. Celem stypendium jest wsparcie kandydatów na studia w języku polskim, którzy mają osiągnięcia naukowe, a ze względu na sytuację polityczną w kraju urodzenia nie mogą kontynuować edukacji. 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które posiadają status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystają z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Polsce i uzyskały wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe.

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium, powinny w terminie od 1 do 8 marca:

  1. Uzupełnić formularz wniosku;
  2. Skan uzupełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z załącznikami wysłać na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Więcej informacji o stypendium, formularz wniosku i Regulamin