Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

31 stycznia mija regulaminowy termin na złożenie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni - w tym terminie należy nie tylko zarejestrować wniosek, ale dostarczyć go w formie papierowej do koordynatora ds. stypendialnych.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Wypełniony w USOSweb i wydrukowany wniosek można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub pocztą (tradycyjną) na adres swojego koordynatora ds stypendialnych (dane są widoczne w USOSweb w zakładce Dla Wszystkich, a tam Wnioski).

Wypełnienie formularza wniosku w USOSweb i/lub wysłanie go drogą mailową nie jest wystarczające.

Osoby, które otrzymały stypendium socjalne w semestrze zimowym i chcą otrzymać stypendium w semestrze letnim, zobowiązane są do złożenia wniosku na nowy semestr (przyznanie stypendium nie jest automatycznie przedłużane).

Wnioski mogą składać również osoby, które nie otrzymały stypendium w semestrze zimowym lub nie ubiegały się o przyznanie stypendium w poprzednim semestrze.

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, które:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu)
  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
  • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Prorektor UJ ds. dydaktyki wraz z SSUJ i TDUJ ustali próg na semestr letni po zakończeniu naboru wniosków.