Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 dla studentów i doktorantów. Regulaminowy termin na złożenie wniosku mija 31 stycznia.

Formularze wniosków dostępne są w USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski).

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub pocztą (tradycyjną) do swojego koordynatora ds. stypendialnych. Dane i adres koordynatora są dostępne w USOSweb (zakładka Dla wszystkich, a tam Wnioski).

Wypełnienie formularza wniosku w USOSweb i/lub wysłanie go drogą mailową nie jest wystarczające.

Osoby, które otrzymały stypendium socjalne w semestrze zimowym i chcą otrzymać stypendium w semestrze letnim, zobowiązane są do złożenia wniosku na nowy semestr (przyznanie stypendium nie jest automatycznie przedłużane).

Wnioski mogą składać również osoby, które nie otrzymały stypendium w semestrze zimowym lub nie ubiegały się o przyznanie stypendium w poprzednim semestrze.

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, które:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - do koordynatora dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu)
  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - do koordynatora dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
  • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - do koordynatora dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

W razie pytań, bądź wątpliwości dotyczących dokumentacji, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio ze swoim koordynatorem ds. stypendialnych.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Prorektor UJ ds. dydaktyki wraz z SSUJ i TDUJ ustali próg na semestr letni po zakończeniu naboru wniosków.
Polecamy również
Zegar
Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni
Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023
Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2022/2023
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2022/2023