Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznanie stypendium rektora dla studentów (2022/2023)

Przyznanie stypendium rektora dla studentów (2022/2023)

Komisja Stypendialna dla Studentów UJ na posiedzeniu 1 grudnia 2022 r. rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium rektora (nie dotyczy UJ CM). Decyzje zostaną udostępnione w USOSweb.

Stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

- 1300 zł miesięcznie w okresie od października do grudnia 2022 r.

- 950 zł miesięcznie od stycznia do czerwca 2023 r.

Suma wypłacanego stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć 2435 zł miesięcznie.

Odbiór decyzji

2 grudnia zostały udostępnione decyzje dla wydziałów: Biologii, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Geografii i Geologii, Matematyki i Informatyki oraz Chemii. Decyzje dla kolejnych wydziałów będą udostępniane w następnych dniach.

Na adres e-mail podany na wniosku wysyłane jest powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz z instrukcją odbioru.

W przypadku braku dostępu do adresu e-mail, który został podany na wniosku, należy zmienić go w systemie USOSweb na aktualny, postępując w następujący sposób:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE"
  4. po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

Decyzję można odebrać także w aplikacji mUSOS.

Wypłata

Wypłata stypendium osób, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję i które odbiorą decyzję stypendialną do środy, 7 grudnia, zostanie zlecona 15 grudnia (z wyrównaniem za poprzednie miesiące). Dla pozostałych osób przelewy będą realizowane 30 grudnia, pod warunkiem odbioru decyzji o przyznaniu stypendium w terminie do 21 grudnia.

Odwołania

Osoby, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem Komisji, odwołanie od decyzji powinny złożyć w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Odwołanie należy dostarczyć do koordynatora ds. stypendialnych swojego Wydziału - osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub drogą pocztową.

Wzór odwołania

Polecamy również
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/2023 - studenci
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/2023 - studenci
Zegar
Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni
Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023
Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023
Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023
Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023