Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

     Intro Days 2019 - seria spotkań wprowadzających nowoprzyjętych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, za wyjątkiem uczestników wymian, w struktury uczelniane oraz przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć mających na celu przybliżenie realiów codziennego życia w Krakowie. Program wydarzenia zakłada zarówno spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, jak i warsztaty – prowadzone nie tylko przez organizacje związane z uniwersytetem, ale też instytucje pozauniwersyteckie. 

     Intro Days składają się z różnych paneli o kompleksowym charakterze – zależy nam, by uczestnictwo w nich pomogło Wam w oswojeniu się z realiami studiów i codziennego życia w nowym mieście. Warto wziąć udział w różnych spotkaniach – ich harmonogram został przygotowany w oparciu o doświadczenia studentów poprzednich lat. Opis poszczególnych paneli znajduje się poniżej – dla Waszej wygody udostępniamy go w językach polskim, angielskim i rosyjskim. 

     Jednocześnie przypominamy o konieczności rejestracji, która zostanie udostępniona w późniejszym terminie. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić wszystkim zainteresowanym komfortowe warunki uczestnictwa.

     Dziękujemy i do zobaczenia!  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Welcome Point
Punkt informacyjny i rejestracyjny dla wszystkich cudzoziemców stanowiący wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla studentów. Przy rejestracji uczestnicy otrzymają tzw. welcome packi.
Stanowisko MUW
Punkt prowadzony przez MUW dla cudzoziemców. Pomoże w zebraniu niezbędnych dokumentów na potrzeby legalizacji pobytu, w tym ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i stały, również na podstawie Karty Polaka.
Kwaterowanie uczestników
Zapewnienie wsparcia językowego i mentorskiego przy kwaterunku w domach studenckich organizowane w akademikach, w których zostały przyznane miejsca cudzoziemcom rozpoczynającym po raz pierwszy studia w UJ.
Twoja kariera z Biurem Karier!
Podczas spotkania z pracownikiem Biura Karier uczestnicy otrzymają cenne informacje dotyczące nie tylko działalności Biura oraz oferty dla studentów, ale także najświeższych danych płynących z rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Uczestnicy dowiedzą się jak pokierować swoją karierą przy wsparciu Biura Karier korzystając z poszczególnych usług takich jak: coaching kariery, konsultacje dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), projekt mentoringowy, Targi Pracy oraz szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje.
Spotkanie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przywitanie uczestników, zaprezentowanie struktury UJ oraz najnowszych osiągnięć Uczelni. Wydarzeniu towarzyszyć będzie projekcja filmu o Uniwersytecie Jagiellońskim.
International Breakfast
Spotkanie z organizacjami studenckimi okazja do zapoznania się ze strukturą i działalnością Samorządu Studentów, Kół Naukowych, Studenckiego Zespołu Ambasadorów, Bractwa Czapki Studenckiej i uniwersyteckim Zespołem Pieśni i Tańca Słowianki.
Pomoc materialna
W trakcie panelu zostaną zaprezentowane formy pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami stypendiów, sposobem ubiegania się o poszczególne stypendia i wymaganymi dokumentami. Każde ze stypendiów zostanie omówione z uwzględnieniem uprawnień studentów-obcokrajowców do ich pobierania. Panel zakończy przedstawienie domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.
Zadbaj o swoje zdrowie!
Podczas wykładu zostaną przedstawione istotne informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Zainteresowani dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, aby ubezpieczyć się za pośrednictwem Uczelni, jakie uprawnienia przysługują ubezpieczonemu oraz gdzie powinni zgłosić się do ubezpieczenia.
Opłaty
W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące opłat za studia, w szczególności zasady oraz terminy ich wnoszenia. Poruszone zostaną także kwestie dotyczące przesłanek zwolnienia z opłaty za studia oraz procedury składania wniosku o zwolnienie z opłaty.
Organizacja roku akademickiego
W trakcie panelu przedstawione zostaną najistotniejsze z punktu widzenia studenta terminy dotyczące m.in. rejestracji na zajęcia czy składania deklaracji wyboru przedmiotów. Omówione zostaną również kwestie związane z terminami odbywania zajęcia oraz dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Stypendia NAWA
Jeden z paneli zostanie poświęcony stypendiom NAWA – stypendium dla Polonii, im. Łukasiewicza i im. Banacha. Uczestnikom przybliżona zostanie procedura wypłaty stypendiów a także informacje o dodatkowych świadczeniach. Prowadzący opowiedzą również o zależnościach między tokiem studiów i regulaminami programów stypendialnych.
Wymiana międzynarodowa i krajowa
W trakcie panelu przedstawione zostaną najważniejsze programy międzynarodowe i krajowe dostępne dla każdego studenta UJ. Zostaną omówione zasady udziału oraz terminy rekrutacji na poszczególne programy, wysokość stypendium oraz gdzie i na jak długo można wyjechać.
Legalizacja pobytu - Małopolski Urząd Wojewódzki
Panel zostanie poprowadzony przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy ze Strażą Graniczną, którzy opowiedzą o sposobach legalizacji pobytu w Polsce, zasadach wjazdu i wyjazdu do kraju, rodzajach wiz i ewentualnych sankcjach za nielegalny pobyt.
Bezpieczeństwo studentów
Pełnomocnik Rektora ds.. Bezpieczeństwa opowie o swojej roli, która polega na udzielaniu studentom i doktorantom oraz społeczności akademickiej wsparcia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa - począwszy od działań prewencyjnych i edukacyjnych, poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur aż po bieżące reagowanie na sytuacje związane z bezpieczeństwem na Uniwersytecie.
Czarna magia USOSweba
Warsztaty z obsługi USOSweb, w tym pomoc w rejestracji na zajęcia.
Szkolenie biblioteczne
Przybliżenie zasad korzystania z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek wydziałowych.
Szkolenie z etykiety uniwersyteckiej
Informacje o specyfice uczelni wyższych, szkolenie z zasad przygotowywania wniosków. Przybliżone zostaną również uczelniane zasady komunikacji i zagadnienie netykiety.
Spotkanie DLA rodziców
dotychczasowe doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że wśród studentów zagranicznych nie brakuje również osób niepełnoletnich. Dlatego też chcemy zaproponować Państwu spotkanie skierowane do rodziców, na którym przybliżymy najważniejsze różnice związane z formalnościami przy obsłudze studiów osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Opowiemy również o działaniach, jakie podejmuje Uniwersytet, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom. Na spotkaniu możliwe będzie również zadanie pytań prowadzącym.
Zwiedzanie: Collegium Maius, Muzeum Farmacji, Centrum edukacji przyrodniczej i Ogrodu Botanicznego
Początek nauki w nowym miejscu to również świetna okazja by poznać je od nieco innej, historycznej strony. Zachęcamy do udziału w zwiedzaniach historycznych miejsc związanych z dziedzictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zależności od godziny, zwiedzania dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
Wieczór teatralny
 
Prezentacje zostaną przeprowadzone przez pracowników z tłumaczeniem liaison na język angielski, w zależności od wersji językowej panelu. Członkowie Studenckiego Zespołu Ambasadorów będą tłumaczyć Państwa pytania również z innych języków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron