Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

31 stycznia mija regulaminowy termin na złożenie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni - w tym terminie należy nie tylko zarejestrować wniosek, ale dostarczyć go w formie papierowej do koordynatora ds. stypendialnych.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Wypełniony w USOSweb i wydrukowany wniosek można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub pocztą (tradycyjną) na adres swojego koordynatora ds stypendialnych (dane są widoczne w USOSweb w zakładce Dla Wszystkich, a tam Wnioski).

Wypełnienie formularza wniosku w USOSweb i/lub wysłanie go drogą mailową nie jest wystarczające.

Osoby, które otrzymały stypendium socjalne w semestrze zimowym i chcą otrzymać stypendium w semestrze letnim, zobowiązane są do złożenia wniosku na nowy semestr (przyznanie stypendium nie jest automatycznie przedłużane).

Wnioski mogą składać również osoby, które nie otrzymały stypendium w semestrze zimowym lub nie ubiegały się o przyznanie stypendium w poprzednim semestrze.

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2021 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2022 i 2023).

Osoby, które:

  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny nie uległa zmianie - dostarczają wyłącznie wypełniony i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu)
  • ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i sytuacja ich rodziny uległa zmianie (np. utrata pracy, zmiana pracy, uzyskanie emerytury/renty/zasiłku dla osób bezrobotnych) - dostarczają wypełniony i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy)
  • nie ubiegały się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym - dostarczają wypełnione i wydrukowane: wniosek, oświadczenie o dochodach (formularz w USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Prorektor UJ ds. dydaktyki wraz z SSUJ i TDUJ ustali próg na semestr letni po zakończeniu naboru wniosków.
Recommended
Stypendium „My z Wami” – nabór wniosków

Stypendium „My z Wami” – nabór wniosków

Nowe formy wsparcia dla studentów z Ukrainy

Nowe formy wsparcia dla studentów z Ukrainy

The call for applications in the 3rd edition of the competition for the Prof. Franciszek Ziejka Scholarship will open soon

The call for applications in the 3rd edition of the competition for the Prof. Franciszek Ziejka Scholarship will open soon

Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023