Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Nabór wniosków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków

Otwarcie naboru zgłoszeń do stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków nastąpi 2 października br.

Nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024 o stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków, skierowany jest do studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które były uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej i podjęły studia na UJ w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Studenci, którzy mają osiągnięcia w olimpiadach, mogą ubiegać się o stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków, a także o stypendium rektora.

Świadczenia te można otrzymywać jednocześnie, przy czym kryteria ich uzyskania nie są takie same – stypendium z Rektorskiego Funduszu dla Olimpijczyków mogą otrzymać osoby, które zajęły najwyższe spośród zgłoszonych kandydatur miejsca w olimpiadach uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na UJ, a w przypadku stypendium rektora brane są pod uwagę m.in. także osiągnięcia uzyskane w zawodach innego typu (np. w zawodach sportowych o tytuł co najmniej Mistrza Polski).

Więcej informacji:

link: Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków - informacje, formularz wniosku

link: stypendium rektora

  • Nabór wniosków odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego. Formularz będzie dostępny od 2 października 2023 r.
  • Termin składania wniosków to 20 października 2023 r.
  • Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.